Contact us
Suzhou Head Office
Add : 688 E. Suzhou Avenue, Suzhou industrial Park,Suzhou, Jiang Su Province, P.R.China.
Tel : 0086-512-62899600
Tel : 0086-512-62899779
Email : info@suzhoucec.com
 
Venue inquiry: Christine Zhong
Tel : 0086-512-62805150
Fax : 0086-512-62899779
Email :meeting@suzhoucec.com
 
Catering center : Tony Xu
Tel : 0086-512-62804469
Fax : 0086-512-62899779
Email :xujg@suzhoucec.com
 
Offices
Shanghai Office: Hu Jun
Tel : 0086-21-32532568
Email :Hujun@suzhouece.com

Beijing Office:HE Junbao
Tel : 0086-10-59892048
Email :hejb@suzhouece.com